Skip to main content

Pitztop: een volgende fase

Afgelopen jaren gaf Pitztop met veel mensen,organisaties en initiatieven handen en voeten aan ons concept en idee.

Altijd met de bedoeling om daar een duurzame organisatie van te maken. Die tijd is aangebroken. Lees hieronder wat ons bestuur daarover schrijft.

Gastvrijheid en netwerken centraal stellen voor een betere toekomst met en voor statushouders is de inspirerende drijfveer van de stichting Pitztop.
Het bestuur laat u met trots weten dat het in de afgelopen jaren gelukt is om de basis te leggen voor een duurzame toekomst. We danken alle betrokken statushouders, vrijwilligers, ondernemers, partners, medewerkers, gemeente Den Haag en fondsen die met ons deze basis hebben gerealiseerd.
Sinds 2016 hebben we veel geleerd; over de waarde en het vormgeven van een veilige uitvalsbasis, over het verbinden van statushouders in netwerken, het herkennen van talenten, en over wat nodig is om die talenten in te zetten in een passende baan.
We komen in een nieuwe fase waarin de activiteiten van Pitztop op twee manieren verder gaan: per 1 januari continueert Emmylou Aben de programmatische activiteiten gericht op kansrijke integratie in haar maatschappelijke onderneming Pitztop. Oprichter Louk Burgers gaat door met een consortium gericht op de ontwikkeling van integrale huisvesting van onder meer statushouders.
Vanzelfsprekend komt de Stichting de door haar aangegane verplichtingen na. Louk en Emmylou bouwen verder aan de prangende maatschappelijke vragen waar Stichting Pitztop aan gewerkt heeft en zien uit naar samenwerking met u en anderen om op deze vragen passende antwoorden te geven.